Sprogbaseret undervisning og interkulturelle tilgange


- fokus på mangfoldighed og sprog i skolen.

Jeg ønsker at skabe interkulturelle læringsfællesskaber, hvor flersprogethed anses som ressource og hvor den sproglige dimension er en naturlig del af alle skolens fag.

Ligeledes er jeg optaget af, hvordan vi skaber et godt skolehjem-samarbejde med flersprogede forældre og hvordan vi gennem anerkendelse og dialog kan synliggøre og aktivere forældre som ressource for deres børns læring og trivsel.