Om mig

Uddannelse og erfaring


Jeg er uddannet lærer fra læreruddannelsen UCN Aalborg i 2008.

Derudover har jeg en Pædagogisk Diplomuddannelse i Interkulturel Pædagogik fra VIA Århus og igangværende ledelsesuddannelse (Det personlige lederskab og forandring) ved UCN Aalborg.


Jeg har 12 års erfaring med undervisning af flersprogede elever i folkeskolen. Herunder erfaringer fra modtageklasse, dansk som andetsprog basis og supplerende og sprogbaseret undervisning i alle fag.


Jeg er DSA-vejleder på Sofiendalskolen i Aalborg og været en del af implementering af Aalborg kommunes tosprogsmodel fra 2017, hvor nyankomne elever placeres direkte i almen klasser med støtte af basis-dsa.

Udover den daglige dsa-undervisning, CO-teaching og den nære relation til hver enkelt elev, brænder jeg for at bidrage til udvikling af interkulturel vidensdeling og kompetenceudvikling i skolen, som kan gavne integration og faglig udvikling for flersprogede elever.
I skoleårene 19/20 - 21/22 bidrager jeg til et samarbejde med Aalborg skoleforvaltning i udvikling og gennemførelse af opkvalificeringsforløb i DSA for lærere i kommunen. Derudover har jeg erfaring med kurser, temaoplæg og workshop i samarbejde med BUVM, UCN, CFU og lokalaftaler med skoler i hele landet.

Privat
Jeg er 39 år. Jeg er opvokset i Skive og bor i dag i Støvring syd for Aalborg sammen med min kæreste Henrik og vores datter Maja.