Om mig

Uddannelse og erfaring


Jeg er uddannet lærer fra læreruddannelsen UCN Aalborg i 2008.

Derudover har jeg en Pædagogisk Diplomuddannelse i Interkulturel Pædagogik fra VIA Århus og igangværende ledelsesuddannelse  ved UCN Aalborg.


Jeg har 13 års erfaring med undervisning af flersprogede elever i folkeskolen. Herunder erfaringer fra modtageklasse, dansk som andetsprog basis og supplerende og sprogbaseret undervisning i alle fag.


Jeg er i en kombineret stilling som Fagpilot for DSA ved Børn og Unge, Aalborg kommune og DSA-vejleder og underviser ved Sofiendalskolen i Aalborg. 

Udover den daglige dsa-undervisning, CO-teaching og den nære relation til hver enkelt elev, brænder jeg for at bidrage til udvikling af interkulturel vidensdeling og kompetenceudvikling i skolen, som kan gavne integration og faglig udvikling for flersprogede elever.
Siden 2019 har jeg i samarbejde med  Børn og Unge forvaltningen, Aalborg  udviklet og gennemført opkvalificeringsforløb i DSA for lærere, pædagoger og ledelse i kommunen. Derudover har jeg erfaring med kurser, temaoplæg og workshop i samarbejde med BUVM, UCN, CFU og lokalaftaler med skoler i hele landet.

Privat
Jeg er 40 år. Jeg er opvokset i Skive og bor i dag i Støvring syd for Aalborg sammen med min kæreste Henrik og vores datter Maja.